top of page

Acerca de

Manaxhimi ne Edukim dhe Evente nga TUV NORD Shqiperi

   TE TJERA / EDUKIM & EVENTE   

MANAXHIMI EDUKIM dhe EVENTE

ISO 21001

ISO 20121

 Sistemi i Manaxhimit per Kompanite/Organizatat
  qe merren me Edukim: ISO 21001:2018

Shume organizata arsimore jane ne konkurrence me njera-tjetren, ne nivel rajonal apo ne nivel kombetar.

TÜV NORD CERT ofron certifikim sipas ISO 21001 ne menyre qe te mund te apeloni ne menyre me efektive per grupin tuaj te synuar te nxenesve.

Certifikata sinjalizon, per klientet e mundshem, se cilesia e sherbimeve tuaja arsimore ploteson standardet e njohura nderkombetarisht.

ISO 21001 fokusohet kryesisht ne nevojat e nxenesve, por ne te njejten kohe, standardi u drejtohet instruktoreve dhe gjithashtu kontekstit social e ekonomik te organizates suaj.

Per sa i perket permbajtjes dhe koncepteve, standardi merr ne konsiderate temat qe jane te rendesishme per te gjitha institucionet arsimore, pavaresisht nga sherbimet edukative specifike qe ofrohen.

 

Ne kete Standard, perfshihen gjithashtu udhezime per aplikimin e tij, sa me mire, ne praktike.

※ Event Sustainability Management Systems

Per te gjithe kompanite / organizatat qe merren me organizimin e eventeve, TÜV NORD CERT ofron certifikimin ISO 20121 me udhezimet dhe praktikat me te mira per t'ju ndihmuar te manaxhoni eventin tuaj dhe te kontrolloni ndikimin social, ekonomik dhe mjedisor.

Çdo veprim ne organizimin e nje eventi ka rendesi, nga  uji i rubinetit ne vend te shisheve plastike deri tek inkurajimi i perdorimit te transportit publik. Mund te zbuloni gjithashtu se ky standard ju ndihmon te shkurtoni kostot e panevojshme.

Pikeveshtrimi fleksibel i ISO 20121 do te thote se mund te perdoret per te gjitha llojet e ngjarjeve, nga festivalet muzikore deri tek shetitjet shkollore. Standardi eshte zhvilluar me te dhena nga shume aktore te ndryshem, duke perfshire perfaqesues nga industria e eventeve, per t'a bere ate praktik dhe te dobishem.

Ai trajton te gjitha fazat e zinxhirit te furnizimit te eventeve dhe perfshin udhezime monitorimi e matese.

Nese jeni te perfshire ne industrine e eventeve ne ndonje menyre, ky standard eshte per ju.

  KONTAKT PER PREVENTIV, INFORMACION.

Kerkesa u dergua me sukses!

bottom of page