top of page

Acerca de

Inspektime Teknike dhe Industriale TUV NORD ne Shqiperi

   INSPEKTIME   

Testime produkti & Inspektime industriale

Auditet kushtuar specifikimeve teknike mund te jene te dedikuara per kerkesat e klientit apo te tregut ose mund te kene si qellim final certifikimin CE etj.

TÜV NORD eshte strukture e cila per me shume se 150 vite ka patur prioritet inspektimet teknike. ky prioritet vashdon te jete edhe aktualisht

 

TÜV NORD eshte nje partner i qendrueshem dhe i besueshem per sherbimet e inspektimit dhe certifikimit. Ekspertet dhe auditoret tane kane njohuri te gjera te bazuara ne pervoje dhe ne pergjithesi jane te punesuar pergjithmone nga TÜV NORD.

Kjo garanton pavaresine dhe neutralitetin, dhe gjithashtu do te thote qe ne mund te ofrojme vazhdimesi ne mbeshtetjen e klienteve tane. Perfitimi per ju eshte i qarte: ekspertet tane shoqerojne dhe mbeshtesin zhvillimin e produkteve tuaja dhe ju ofrojne objektivitet.

Opinioni i tyre eshte i kerkuar dhe besuar kudo.

Inspektime Teknike

Inspektimit teknik i nenshtrohen enet dhe tubacionet metalike, pajisjet ngritese, ashensoret ne ndertesat e banimit, ashensoret e mallrave, platformat e levizshme te punes, karriget me rrota, pajisjet mbajtese, gjeneratoret e eres, fotovoltaiket dhe panelet diellore, sobat me pelet druri, strukturat portuale, vincat, konstruksionet metalike, etj.

Organi i kontrollit dhe mbikqyrjes se inspektimit teknik, kryen inspektimet, kontrollet dhe testimet fillestare, periodike dhe te jashtezakonshme, regjistrimin e objekteve dhe nxjerrjen e librave dhe akteve te auditimit. Isnpektimet tona jane te gjitha te akredituara EU.

Sherbimet tona ne kete fushe, me supportin e TÜV NORD ne nivel nderkombetar,  jane si me poshte:

 • Inspektimi teknik per struktura saldimi, Akreditim EU!

 • Inspektimi per Kompatibilitet elektromagnetik (pjese e markes CE per makinerite);

 • ISO 3834 - Sistemi i manaxhimit te cilesise se saldimit, i akredituar EU;

 • EN 1090 - Certifikimi per fabrikimin dhe montimin e strukturave prej çeliku dhe alumini i Akredituar;

PED-2014/68/BE; PED 97/23/EC, 99/36/EC, 2010/35/BE, 87/404/EEC ose 2009/05/EC -

 • Konformiteti i pajisjeve dhe eneve nen presion Akreditim EU;

 • Certifikimi sipas standardit gjerman AD 2000 HP0 dhe W0 per prodhuesit e eneve dhe materialet nen presion;

 • ISO 15614 dhe ISO 15613 - Miratimi i procedurave te saldimit;

 • EN 15085 - Saldimi i mjeteve hekurudhore dhe perberesve te tyre;

 • Miratimi i procedurave te saldimit sipas EN 13134 dhe miratimi i personelit brazer sipas EN 13133.

 • Pajisje portative nen presion dhe pajisje me presion fiks;

 • Certifikimi dhe verifikimi i sobave dhe vatrave me pelet druri EN 303-5: 2012 Akreditim EU;

 • Marka CE;

 • Certifikatat sipas EN 1090, EN 15085 dhe AD 2000 HP0 jane leshuar sipas akreditimit gjerman nga TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG, Gjermani dhe jane te regjistruara ne Regjistrat perkates Online - www.en1090.net, www.en15085.net dhe VdTÜV Merkblatt 1165.

 • Inspektimi teknik i kompanive te energjise, kompanive te naftes dhe kompanive te gazit;

 • Inspektim per strukturat fotovoltaike Akreditim EU;

 • Inspektimi teknik i parqeve me ere dhe gjeneratoreve me ere;

 • Inspektimi teknik dhe certifikimi i paneleve diellore sipas EN 12975, EN 12976 dhe EN ISO 9806: 2013;

 • Inspektimi teknik i tubacioneve te naftes Akreditim EU;

 • Inspektimi teknik i tubacioneve te gazit Akreditim EU;

 • Inspektimi dhe certifikimi ATEX ne perputhje me Direktiven 2014/34/EU (Pajisjet dhe sistemet mbrojtese te destinuara per perdorim ne atmosfera potencialisht shperthyese);

 • Inspektimi teknik i kendeve te lojerave per femije;

 • EN 1176-1: 2008 Inspektimi teknik i pajisjeve dhe siperfaqes se kendeve te lojerave;

 • Inspektimi me akreditime nderkombetare EU i vincave, pajisjeve ngritese dhe transportuese.

 

Per inspektime te tjera te cilat nuk gjenden ne listen tone si me siper, lutemi na kontaktoni!

  KONTAKT PER PREVENTIV, INFORMACION.

Kerkesa u dergua me sukses!

bottom of page