TRAJNIME PROFESIONALE TUV NORD

Si mund te marr pjese?
linkedin-logo-icon-65542.png

Regjistroni te dhenat tuaja me poshte, dhe do te kontaktoheni rregullisht mbi trajnimet e rradhes.

Tematikat e ofruara per trajnim ndryshojne sipas normativave te reja,  kerkesat e publikut/kompanive.

Fokusi i trajnimeve tona eshte formimi profesional dhe specifik, ndaj keshillojme pjesemarrjen e profesionisteve ose personave te involvuar ne menyre specifike.

Cdo trajnim i ofruar nga TUV NORD shoqerohet me nje Certifikate te Akredituar TUV NORD dhe/ose IRCA.

Pergjithesisht, trajnimet ofrohen ne 2 gjuhe, ne Anglisht dhe ne Shqip.

Jeni te lutur te regjistroni emrin tuaj ne cdo kohe dhe te specifikoni interesin tuaj per trajnim sipas nje fushe apo kodi Standarti

Sa me pare te kemi mundesi, do vendosemi ne kontakt me ju permes email per me shume detaje dhe konfirmime.

Ju lutemi mos hezitoni te kontaktoni.

Shkarkoni materialin me poshte per t'u informuar mbi trajnimin ne industrine ushqimore te ISO 22000 (FSMS)

TUV NORD teston nivelin e saldatoreve dhe operatoreve te saldimit dhe certifikon nivelin e tyre te njohurive.

Trajnime per Sigurine e Informacionit duke ndjekur trajnimet profesionale te ITIL, ISO 20000, ISO 27000, ISO 22301, Security Process Maping etj.

 HACCP eshte metodologjia e kontrollit te rrezikut, e detyrueshme sipas ligjit Shqiptar te ushqimit. Trajnimi shpjegon aplikimin dhe menyren e auditimit te ketij sistemi te manaxhimit te sigurise ushqimore.

Regjistrim per Trajnime

Regjistrimi juaj u krye me sukses!

TRAJNIME SPECIFIKE
PROFESIONALE

 

Trajnimi me ekskluziv ofruar per auditore me eksperience apo aspirante ne kete fushe, eshte trajnimi i akredituar IRCA 'LEAD AUDITOR' i ofruar nga Enti  i Certifikimit TUV NORD.

Ndjekja me sukses e trajnimit ju jep mundesine te perfitoni nje Certifikate te Akredituar Nderkombetare si Lead Auditor, TUV NORD.

Trajnimi LEAD AUDITOR nga grupi TUV NORD ofrohet vetem pak here ne vit dhe me pjesemarrje te gjere nderkombetare.

    ....

Ligji i Sigurise ne Pune Nr. 10 237, datë 18.2.2010, dhe VKM Nr.312, datë 5.5.2010, imponojne trajnime specifike per Punen ne Lartesi  dhe Mjetet e Punes ne Lartesi.

 

Ne mbeshtetje te ketyre kerkesave, sipas direktivave Europiane dhe ligjeve nderkombetare, ofrojme trajnime specifike per personelin e kompanive. 

 

Trajnimi per punen ne lartesi mund te behet sipas direktives Europiane dhe/ose standarteve IRATA.

Trajnimi ofrohet per Personel Kompanie. Pjesemarresit do te marrin Certifikate.

     ...

Standarti Britanik BS OHSAS 18001 ndertuar per Shendetin dhe Sigurine ne pune, tashme ka kaluar ne ISO 45001 /viti 2018, i cili implementon manaxhimin e sigurise ne pune duke u mbeshtetur ne ligjet nderkombetare (ILO, etj.) dhe ligjin Shqiptar. 

 

TUV NORD ofron trajnim per perditesimin ne ISO 45001 per personelin e kompanive (Vleresim risku, implementim praktik, kontroll, etj.)

Trajnime brenda Kompanive

 

Skenari perfekt qe kerkohet ne cdo kompani apo ndermarrje e cila merret me aktivitete prodhimi, eshte Ekzistenca e nje Personi te Caktuar, pergjegjes per ndjekjen e manaxhimit te Cilesise

 

Nese ju jeni Certifikuar ne Sistemet ISO apo doni te perftoni Certifikimin, stafi yne TUV NORD GROUP mund te trajnoje direkt ne ambjentet tuaja personin pergjegjes per Manaxhimin e Cilesise, duke ju kursyer kohe e duke ju dhuruar vazhdueshmeri ne CILESI.

Vecanerisht gjate vitit 2016-2017 me rastin e perditesimit te sistemeve te reja ISO 9001-2015 dhe ISO 14001-2015, grupi yne i punes ne Shqiperi eshte i gatshem t'ju asistoje ne cdo kohe  ne kalimin/rinovimin e Certifikimit tuaj sipas revizioneve te vitit 2015.

Suporti yne shtrihet ne nje trajnim te detajuar dhe praktik ofruar personave tuaj pergjegjes per mirembajtjen e sistemit te cilesise brenda kompanise, duke evidentuar ndryshimet, perditesimet dhe te rejat e sistemit te ri te vitit 2015.

Trajnimet TUV NORD ofruar ne kompani kalojne ne nje proces te fort pershtatje per te adresuar sa me sakte dhe ne menyre te plote, nevojat e kerkesat e kompanise.

Marrim ne konsiderate tregun ku veproni, industrine dhe fushen tuaj te aktivitetit dhe aspektet qe doni te permiresoni.

>> Nese korrektesa, objektiviteti, vazhdimesia, Emri dhe Prestigji i Kompanise Suaj jane te rendesishme per ju, atehere na kontaktoni.<<