top of page
TUV NORD in Albania Rep. Office
NEW TN Certificatesjpg_Page1.jpg

Kush jemi?

Marka TÜV NORD

FILOZOFIA E
TÜV NORD GROUP

Partneri i TÜV NORD ne Shqiperi eshte kompania MODUS sh.p.k., themeluar ne Qershor 2008. Aktiviteti yne qendron ne ofrimin e gjithe sherbimeve te TÜV NORD ne Shqiperi, ne fushen e Certifikimeve, Testimeve dhe Trajnimeve.

 

Grupi yne i punes ofron auditime dhe inspektime per Certifikim.

Ne shume sektore bashkeveprojme me Eksperte Nderkombetare dhe Laboratoret e TÜV NORD GROUP dhe te cilet kane eksperiencen dhe sigurine e duhur per te ofruar sherbimin e kerkuan nga Kompanite Shqipetare. Ne Shqiperi kemi bashkepunimin dhe ekspertizen e shume eksperteve te fushave te ndryshme.

TÜV NORD ne Shqiperi operon nen drejtimin e TÜV NORD Bulgaria, e cila eshte 100% ne pronesi te TÜV NORD ne Gjermani.

TÜV NORD Bulgaria - TÜV NORD GROUP leshon Certifikata te Akredituara DAkkS.

(die Nationale Akkreditierungsstelle der Bundesrepublik Deutschland), te cilat jane te njohura ne te gjithe boten sepse jane te emetuara sipas rregullave dhe procedurave te uniformuara ne nivel nderkombetar, te barazvlefshme me ato te leshuara nga organizmat e akredituara anetare te tjera te IAF.

TÜV NORD eshte i Akredituar per te gjithe sektoret EA. dhe eshte prezent me dhjetra mijera eksperte ne shumicen e vendeve te botes. Kjo siguron kontakt me te thjeshte, kompetence, pershtatje me legjislacionin dhe sherbim te klientit te te gjitha fazat e inspektimit dhe auditimit per certifikim.

Certifikata qe ju merrni eshte e njejte sikurse te kaloni auditimin drejtperdrejt me TÜV NORD Gjermani.

Auditimi behet me ekspertet me te mire lokale dhe nderkombetare.

     Çdo dite, shume njerez ne mbare boten mbeshteten ne sigurine e sherbimeve tona, nje pergjegjesi e madhe e ankoruar fort ne frymen e TÜV NORD.

 

Ne fusha te ndryshme, ne duhet te demonstrojme vazhdimisht aftesine tone per te shoqeruar klientet ne te ardhmen ne nje menyre te sigurt.

Kjo kerkon jo vetem qe vlerat te shprehen ne leter, por qe ato te jene te pranishme çdo dite dhe ne te gjitha aktivitetet tona,

si dhe pavaresine, objektivitetin, neutralitetin dhe integritetin qe jane baza e tradites dhe suksesit te brendshem e te jashtem te kompanise sone .

  KONTAKT PER PREVENTIV, INFORMACION.

Kerkesa u dergua me sukses!

bottom of page